טפסים:

בריאות
בחר טופס להורדה
כתב שירות רפואה אונליין
כתב שירות ייעוץ אונליין למבוטחי בנק דיסקונט
תוספת לכתב שירות אונליין
תוספת לכתב שירות ייעוץ אונליין למבוטחי בנק דיסקונט
689 - אישור ותאום ניתוח עתידי
756 - תשלום הוצאות עבור תרופות
759
אישור ותיאום השתלה-טיפול מיוחד בחול-ניתוח בחול
783 - החזר הוצאות רפואיות
3050 - טופס הצטרפות לביטוח לעובדי וגמלאי בנק דיסקונט ובני ביתם
599 - טופס הוראת תשלום דמי הביטוח
פוליסה חדשה 01/11/21
ביטוח בריאות קבוצתי חדש (החל מ 01/11/21)
פוליסה
ביטוח בריאות קבוצתי (עד ל 31/10/21)
פוליסה - תוספת לביטוח בריאות קבוצתי
תוספות ושיפורים דיסקונט בריאות מרץ 2019
אובדן כושר עבודה
בחר טופס להורדה
נלווה
מכתב נלווה לצירוף מסמכים לתביעת אובדן כושר עבודה
הפניקס
הפניקס - אובדן כושר עבודה
הראל
הראל - אובדן כושר עבודה
שיניים
בחר טופס להורדה
טופס צרוף לביטוח שיניים לעובדי בנק דיסקונט
טופס גבייה פרטית באמצעות הוראת קבע/כרטיס אשראי
הנחיות להגשת תביעה
קבלת החזרים עבור טיפולי שיניים שבוצעו במרפאות פרטיות
תביעת שיניים
טופס בדיקה אורטודנטית
טופס בדיקה אורטודנטית לצורך קבלת אישור לתוכנית טיפול
טופס בדיקה פריודנטלית
טופס בדיקה למטופלים פריודנטליים
פוליסה
פוליסת ביטוח השיניים של בנק דיסקונט
תאונות אישיות
בחר טופס להורדה
צירוף תאונות אישיות עובדים ובני זוג
בנק דיסקונט - טופס צירוף לביטוח תאונות אישיות לעובדים ו/או בני זוג
תביעת תאונות אישיות
פוליסה
פוליסת תאונות אישיות לעובדי דיסקונט (מהדורה 07-2020)
תוספת לפוליסה (עובדים) 2019
תאונות אישיות דיסקונט (עובדים) - דף רשימה 2019
תוספת לפוליסה (בני זוג) 2019
תאונות אישיות דיסקונט (בני זוג) - דף רשימה 2019
תוספת לפוליסה (עובדים) 2020
תאונות אישיות דיסקונט (עובדים) - דף רשימה 2020
תוספת לפוליסה (בני זוג) 2020
תאונות אישיות דיסקונט (בני זוג) - דף רשימה 2020
גילוי נאות
גילוי נאות פוליסת תאונות אישיות
חיים
בחר טופס להורדה
ביטוח חיים עובדים ובני/ות זוג
ביטוח חיים עובדים ובני/ות זוג וויתור סודיות רפואית
פוליסה
פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לעובדי בנק דיסקונט

    העלאת טפסים: