קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

חסכון פנסיוני

מוצרי הפנסיה במדינת ישראל עברו תמורות משמעותיות בשנים האחרונות, ביטוחי המנהלים שהיוו

מכשיר חסכון מרכזי בשוק, הפכו לכלי משלים לעומת קרנות הפנסיה שעברו להוביל כמוצר הדגל.

האם היפוך המגמה נכון לכל אחד?

האם כולנו מקשה אחת עם צרכים זהים?

מה עושים אם יש לי ביטוח מנהלים קיים, האם בכל מצב כדאי להמיר אותו לקרן פנסיה?

אם אנחנו עוסקים בממלכת אי הוודאות מה יותר וודאי מהכלים הללו?

מה המחירים (דמי ניהול) הראויים?

היכן נמצאת נקודת האיזון הפרטית שלי כלקוח?

באיזו חברה להשקיע את כספי הפנסיה שלי?

אלה הן חלק משאלות רבות שנלקחו מעולם הצרכים המורכב של עובד בישראל.

בצומת זו, חשוב שיעמוד לצידך סוכן אובייקטיבי שאינו נמצא בניגוד עניינים מובנה,

שאינו מייצג בלעדית את היצרן או נמצא בבעלות חברת ביטוח זו או אחרת.

במרוז סוכנות לביטוח דוגלים מהקמתה בחופש פעולה ובחירה בין הכלים והיצרנים בכל המוצרים:

בפנסיה, בריאות, ביטוח חיים, סיכונים וכו’  והכל לטובת הלקוח, מרוז עובדת עם כלל היצרנים בשוק

ואינה בבעלות של אף אחת מהן, זוהי חוזקה המאפשרת לבעל הרישיון חופש פעולה מקצועי

ואובייקטיביות מלאה בבואו להמליץ על דרכי הפעולה.

קרן פנסיה

ביטוח מנהלים

קופת גמל

קרן השתלמות

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תכנית חיסכון לטווח ארוך, הפועלת על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן

ועל פי תקנון הניתן לשינוי.

קרן הפנסיה נותנת מענה בשלושה תחומים:

חיים קצרים (כיסוי למקרה מוות חו”ח לשארים)

חיים ארוכים (חסכון לגיל פרישה)

חיים מאתגרים (כיסוי במקרה של נכות תעסוקתית)

חיים קצרים – פנסיית שאירים – תשלום קצבה חודשית לשאירים על פי חוק במקרה פטירה.

מומלץ – אם אתם רווקים ללא ילדים ניתן לוותר על פנסיית שארים וכך תמנעו מתשלום

בגין הכיסוי הנ”ל ותחסכו יותר.

חיים ארוכים – חסכון לגיל פרישה / פנסיית זקנה – תשלום קצבה חודשית בגיל פרישה.

מחושבת לפי הסכום שצברתם בקרן חלקי מקדם המרה שאינו מובטח, מקדם ההמרה הינו מספר

המחושב כל תקופה על ידי הקרן כשמספר גורמים יכולים להשפיע עליו לפני קבלת קצבת זקנה וגם לאחריה.

חיים מאתגרים – כיסוי במקרה של נכות תעסוקתית – תשלום קצבה חודשית במקרה נכות.

מקסימום 75% מהשכר המבוטח, חשוב לציין כי הכיסוי אינו מקביל לכיסוי אובדן כושר עבודה הנמכר כמוצר

בפני עצמו ולכן אנחנו ממליצים על הרחבת הכיסוי על ידי מטריה ביטוחית (שאל את הסוכן)

חשוב לדעת

דמי הניהול בקרן הפנסיה המקסימליים מהפקדה חודשית היא 6% ומתוך צבירת החיסכון 0.5%, בפועל,

בהתאם לנתוני הלקוח, דמי הניהול עשויים להיות נמוכים משמעותית.

ניתן לשנות מסלולי פנסיה ולהתאים את צרכי המבוטח למסלול הנכון ביותר עבורו.

ניתן לשנות מסלולי השקעה ולהתאים על פי רמת הסיכון הנכונה והמאפיינים האישיים של הלקוח יחד

עם תשומת לב להערות הסוכן בנושא.  קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים בקרן הפנסיה, תקופה בה לא ניתן לתבוע את קרן הפנסיה –

גם פה אנחנו ממליצים להתגבר על הנושא על ידי רכישת מטריה ביטוחית.

איזון אקטוארי – קרן הפנסיה מבצעת איזון אקטוארי אשר משפיע על גובה החיסכון.

ככל שקרן הפנסיה משלמת פחות תביעות היא תימצא במצב של עודף אקטוארי, במידה ותשלם יותר תביעות

הסיכוי שלה להיכנס לגירעון אקטוארי גדול יותר וכך יכול להיווצר מצב בו העמיתים ישלמו את הגרעון ותנאיהם

ייפגעו, לכן חשוב לשאול גם על הנתון הזה את הסוכן בבואך לבחור את קרן הפנסיה.

החל מ 1.6.2018 נכנס לתוקף התקנון האחיד של קרנות הפנסיה, יחד עם זאת, יכולים להיות פערים בין

קרנות הפנסיה בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

והדבר הכי חשוב לציין:

סוכן בלתי תלוי וללא ניגוד עניינים, יוכל לסקור את השוק עבורך על פי הפרמטרים שהוצגו מעלה, ולספק עבורך

את קשת האפשרויות, באובייקטיביות מלאה, ללא  ניגוד עניינים, וזאת מאחר ומרוז אינה בבעלות של אף

חברת ביטוח והסוכנים מטעמה חופשיים מכל שיקול אחר פרט לטובת הלקוח.

מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני

אנא צרו קשר עם מרוז סוכנות לביטוח לצורך תיאום שיחה/פגישה מול בעל רישיון.

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים, בדומה לקרן פנסיה, היא תכנית חיסכון לטווח ארוך ומיועדת לשכירים ולעצמאיים .

גם בתוכנית זו ניתן לשלב ביטוח למקרה חיים ארוכים (חיסכון לפרישה)

חיים קצרים (כיסוי למקרה מוות / שארים) חיים מאתגרים  (אובדן כושר עבודה).

ביטוח מנהלים מושתת על עקרון החוזה שכמעט ואינו ניתן לשינוי מרגע שנחתם וזה להבדיל מקרן פנסיה,

שם הוא מושתת על תקנון שיכול להשתנות מפעם לפעם.

לאחרונה בוצע תיקון רגולטורי, בו שונו אפשרויות ההפקדה לביטוח מנהלים וצומצמו באופן דרמטי,

לכן פירוט הכיסוי  ויתרונותיו יפורטו על ידי סוכן מרוז במידה ויהיה רלוונטי.

חשוב לציין כי ישנם מבוטחים שמחזיקים כיום כיסוי זה. יש להיוועץ עם סוכן הביטוח בכדאיותו,

והאם ניתן, אם בכלל, לשנות את המוצר ולעבור לקרן פנסיה.

הנושא מאוד מורכב, ומאוד מומלץ שלא לקבל החלטה ללא ייעוץ מסודר מבעל רישיון .

קופת גמל

אף על פי שמרבית החוסכים החדשים בוחרים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים כמוצר חיסכון פנסיוני,

ניתן לחסוך גם בקופת גמל. חשוב לציין, כי כל ההפקדות החל משנת 2008 מיועדות לקצבה בגיל פרישה ולכן,

החוסכים בקופת גמל ייאלצו בגיל הפרישה להעביר את חסכונותיהם למוצר בו קיים

מנגנון תשלום קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

קופת גמל מורכבת מרכיב חיסכון בלבד

דמי הניהול מקופת הגמל המקסימליים 4% מהפקה, 1.05% מצבירה.

בפועל, בהתאם לנתוני הלקוח, דמי הניהול עשויים להיות נמוכים משמעותית.

שימוש נפוץ בקופת גמל נעשה כיום במסגרת תיקון 190, זהו תיקון שיצא בשנת 2012, אשר מחזיר את האטרקטיביות

של קופות הגמל ונותן את האפשרות למשוך כספים מקופת גמל כקצבה או בדרך של היוון קצבה (סכום חד פעמי)

עם הטבת מס משמעותית עבור חוסכים אשר עומדים בקריטריונים.

שימוש נפוץ נוסף בקופת גמל נעשה על ידי הפקדה לקופת גמל להשקעה, כלי חיסכון נוסף שמגביר את קצב צבירת החיסכון

לגיל פרישה ונהנה מפטור ממס רווחי הון במסגרת משיכה חודשית כקצבה לאחר גיל פרישה, ניתן גם להוון את הקצבה לסכום חד פעמי,

כמובן שיש תנאים ותקרות לקבלת ההטבות – פרטים אצל בעל הרישיון מטעם מרוז היות וזה משתנה משנה לשנה.

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני (אפשרי גם לטווח ארוך) עבור שכירים ועצמאיים, ואף על פי שהמעסיק

לא מחויב לפתוח קרן השתלמות לעובד (מלבד ענפים מסוימים במשק המחויבים על פי צו הרחבה), קרן השתלמות

היא בהחלט אחד התנאים שכדאי לכם להתמקח עליהם.

ניתן לפדות קרן השתלמות לאחר 3 שנים אם זה לצורך השתלמות / לימודים מוכרים בלבד או לאחר 6 שנים.

כלי חסכון זה מהווה מכפיל כוח פיננסי של משפחה בישראל:

מדובר בכלי חיסכון פטור ממס רווח (היחיד בשוק הישראלי) עד תקרה.

הפקדות העובד משולשות על ידי המעביד. (2.5% עובד 7.5% מעביד)

מומלץ להשאיר את קרן ההשתלמות להגברת קצבת הזקנה מדובר במכפיל כוח חשוב מאוד.

ניתן לקחת על חשבון קרן ההשתלמות הלוואות בתנאים בד”כ טובים משוק האשראי הבנקאי.

ניתן להתאים מסלולי השקעה בכל עת וללא עלות קניה ומכירה. (כמו בניהול תיקים).

אנחנו ממליצים שכל ביצוע פעולה בקרן השתלמות תלווה על ידי בעל רישיון מטעם מרוז

על מנת לעמוד על האפשרויות הטובות ביותר לצרכים המשתנים.

    לקבלת הצעה חדשה