עובדים יקרים,

תיק ביטוח הסיכונים שלך מורכב מכמה כיסויי ביטוח חשובים, ביניהם: ביטוח למקרה פטירה, ביטוח בריאות, ביטוח תאונות, ביטוח מחלות ועוד.

אנחנו במרוז ממליצים לבצע בדיקת תיק לפחות פעם בשנתיים (כפי שמופיע בחוזר האוצר)

במרוצת השנים משתנים הצרכים הביטוחיים שלכם: נוצרים כפלים, מסתיימות הנחות, נוספים ילדים, משנים סטטוס (רווקים/נשואים), נכנסות רפורמות, חברות הביטוח מורידות תעריפים ולעיתים משפרות את הכיסויים וכו’.

כחלק מהשרות שאנו נותנים לעובדי הבנק, אנו מציעים בדיקה, ללא עלות , של תיק הביטוח שלכם ושל משפחתכם.

בתהליך הבדיקה אנו נבדוק:

* שכיסויי הביטוח שלכם מעודכנים.

* שהיקף הכיסויים הביטוחיים שלכם תואמים את הצרכים הנוכחיים שלכם.

* שאתם לא נמצאים במצב של כפל ביטוח.

* האם ניתן להוזיל את הפרמיה החודשית שאתם משלמים.

* האם ניתן לשפר את הכיסויים הביטוחיים ללא עלות נוספת.

מניסיוננו, ברוב המכריע של בדיקת התיקים, אנו מצליחים לשפר בצורה ניכרת את מצב התיק ועלויותיו!

אנחנו במרוז מכירים היטב את כלל תוכניות הקולקטיב בבנק, לכן ביצוע הבדיקה נעשית בצורה יסודית ומדויקת.