מילוי פרטים ראשוניים
הורדה ומילוי טופס תביעה
העלה את הטופס המלא
סיום

נא להזין את הפרטים הבאים

את הטיפול בתביעה נוכל להתחיל רק במידה ולחברת הביטוח יש את כל הנתונים הנדרשים. ניתן למלא את הטפסים גם באופן דיגיטלי ע"י פניה לנציג שלנו

לעובדי בנק דיסקונט ניתן להכנס לקישור עבור הטפסים היעודיים עבורכם כאן

  את הטופס המלא ניתן להעלות כקובץ מצורף

   

  זמן קצר לאחר סיום תהליך נציג שלנו יצור עמך קשר בטלפון או באמייל

  ניתן להוריד את הטופס הרלוונטי

  הפניקס - תביעה דירה/עסק
  טופס תביעה הפניקס – נזק רכוש לדירה או עסק טופס דיגיטלי
  הפניקס - תביעת רכב
  הפניקס - הודעה על מקרה ביטוח רכב טופס דיגיטלי
  כלל - תביעה דירה/עסק
  טופס תביעה כלל – נזק רכוש לדירה או עסק טופס דיגיטלי
  כלל - תביעת רכב
  כלל - הודעה על מקרה ביטוח רכב טופס דיגיטלי
  מנורה - תביעת דירה
  טופס תביעה מנורה – נזק רכוש לדירה טופס דיגיטלי
  מנורה - תביעת רכב
  מנורה - הודעה על מקרה ביטוח רכב טופס דיגיטלי
  שומרה - תביעת דירה
  טופס תביעה שומרה – נזק רכוש לדירה טופס דיגיטלי
  שומרה - תביעת רכב
  שומרה - הודעה על מקרה ביטוח רכב טופס דיגיטלי
  הכשרה - תביעת רכב
  הכשרה - הודעה על מקרה ביטוח רכב טופס דיגיטלי
  שלמה - תביעת רכב
  שלמה ביטוח - הודעה על מקרה ביטוח רכב טופס דיגיטלי
  BWELL - תביעה אמבולטורי ורפואה משלימה
  BWELL - תביעה אמבולטורי ורפואה משלימה
  הפניקס - תביעה אמבולטרי ואלטרנטיבי
  הפניקס - תביעה אמבולטרי ואלטרנטיבי
  הפניקס - תביעת סיעוד
  הפניקס - תביעת סיעוד
  הפניקס - תביעת מחלות קשות
  הפניקס - תביעת מחלות קשות
  הפניקס - תביעת ניתוח
  הפניקס - תביעת ניתוח
  הפניקס - תביעת תאונות אישיות
  הפניקס - תביעת תאונות אישיות
  הפניקס - תביעת תרופות
  הפניקס - תביעת תרופות
  הראל - תביעה תאונות אישיות
  הראל - תביעה תאונות אישיות
  הראל - תביעת כיסוי אמבולטורי
  הראל - תביעת כיסוי אמבולטורי
  הראל - תביעת ניתוח עתידי
  הראל - תביעת ניתוח עתידי
  הראל - תביעת ניתוח שבוצע
  הראל - תביעת ניתוח שבוצע
  הראל - תביעת פיצוי סיעודי
  הראל - תביעת פיצוי סיעודי
  מגדל - אישור ניתוח עתידי
  מגדל - אישור ניתוח עתידי
  מגדל - הגשת החזר הוצאות רפואיות
  מגדל - הגשת תביעה להחזר הוצאות רפואיות 758
  מגדל - הגשת תביעה פוליסת סיעוד
  מגדל - הגשת תביעה פוליסת סיעוד
  מגדל - הודעה במקרה של מחלה קשה
  מגדל - הודעה במקרה של מחלה קשה - טופס 620
  מגדל - תביעה תאונות אישיות
  מגדל - תביעה תאונות אישיות
  מנורה - תביעה להחזר הוצאות אמבולטוריות
  מנורה - תביעה להחזר הוצאות אמבולטוריות
  מנורה - טיפולים בחו"ל
  מנורה - תביעה להשתלות ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל
  מנורה - תביעה בגין מחלה קשה
  מנורה - תביעה בגין מחלה קשה
  מנורה - תביעה ניתוחים
  מנורה - תביעה ניתוחים
  מנורה - תביעה תאונות אישיות
  מנורה - תביעה תאונות אישיות
  מנורה - תביעת סיעוד
  מנורה - תביעת סיעוד
  מנורה - תביעת תרופות
  מנורה - תביעת תרופות
  הפניקס - תביעת אובדן כושר עבודה
  הפניקס - תביעת אובדן כושר עבודה
  הפניקס - תביעת ריסק
  הפניקס - תביעת ריסק
  הראל - תביעת אובדן כושר עבודה
  הראל - תביעת אובדן כושר עבודה טופס דיגיטלי
  מנורה - תביעת אבדן כושר עבודה
  מנורה - תביעת אבדן כושר עבודה
  מנורה - תביעת ריסק
  מנורה - תביעת ריסק
  כלל - תביעת אובדן כושר עבודה
  כלל - תביעת אובדן כושר עבודה
  מגדל - תביעת אובדן כושר עבודה
  מגדל - תביעת אובדן כושר עבודה