קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

ביטוח עסק

תחום ביטוח העסק הינו תחום ביטוח מורכב, המשלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי

ומאידך יש בו לא מעט סייגים / חריגות / תנאים ביטוחיים.

תחום זה מצריך הכרת העסק, תחום פעילויות העסק והתאמת הכיסויים הביטוחים

הנדרשים לעסק בהתאם לתקציב וסדר עדיפויות.

הכיסויים הנפוצים בעסק בדרך כלל הם:

  • ביטוח למבנה העסק
  • ביטוח תכולת העסק
  • ביטוח צד ג`
  • ביטוח חבות מעבידים

כיסויים נוספים הניתנים לרכישה בביטוח עסק:
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אובדן רווחים
ביטוח אחריות המוצר
ביטוח ציוד אלקטרוני
ביטוח סחורה בהעברה
כספים
נאמנות
נוספים

הערה:
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

לקבלת הצעה חדשה