קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

ביטוח חיים

פוליסה המעניקה כיסוי למקרה מוות, המציעה הגנה ביטוחית בסכום ביטוח התואם את צרכיך ויכולותיך.

במקרה פטירה מכל סיבה (למעט התאבדות בשנה א’), סכום הביטוח המועבר ליקיריך הרשומים כמוטבים בפוליסה,

יעניק להם ביטחון כלכלי ביום שאחרי, כדי שתוכל להיות בטוח שלא יחסר להם דבר.

אובדן כושר עבודה

פוליסה המעניקה לך פיצוי חודשי במקרה בו תאבד באופן בלתי צפוי את היכולת שלך לעבוד.

הפוליסה מיועדת למעוניינים לשמור על רמת החיים שלהם ושל משפחתם במקרה בו כתוצאה מאירוע בלתי צפוי,

יאבדו באופן מוחלט או חלקי את היכולת להמשיך ולעסוק במקצועם.

תאונות אישיות

פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי נרחב למבחר ארועיים רפואיים ואחרים כתוצאה מתאונה.

הפוליסה מסייעת לך להתמודד טוב יותר עם התקופה הקשה שלאחר תאונה ועם מצבים בעלי השלכות כלכליות כבדות, כגון אשפוז,

אובדן ימי עבודה רבים וכן הוצאות נלוות עקיפות וישירות הנובעות מכך.

ביטוח בריאות

פוליסה המיועדת למעוניינים בכיסוי בישראל להוצאות רפואיות הקשורות בניתוח, התייעצויות וטיפול מחליף ניתוח שבוצעו בישראל

באמצעות רופא ו/או מוסד רפואי, אשר יש למבטח עמו הסדר ניתוח או הסדר התייעצות, לפי העניין.

כל זאת עם או בלי תלות בשירותי הרפואה הציבורית ובביטוח המשלים של קופות החולים.

כמו כן, כיסוי להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחו”ל, לתרופות מיוחדות שאינן כלולות בסל הבריאות ולמגוון שירותי רפואה נוספים.

ביטוח גילוי מחלה קשה

פוליסת ביטוח המעניקה פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה, מתוך רשימת מחלות מוגדרת.

סכום הפיצוי נקבע ע”י המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח.

באמצעות סכום הפיצוי המשולם בפוליסה זו, ניתן להתמודד באופן טוב יותר עם המצב הרפואי החדש לצד שמירה על רמת חיים נאותה בתקופת המחלה.

הערה:

בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

    לקבלת הצעה חדשה