קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

ביטוח נסיעות לחו”ל הוא ביטוח אשר מכסה הוצאות טיפול רפואי בזמן שהייה בחו”ל.

הרחבה נפוצה לביטוח זה היא ביטוח לרכוש שלוקחים לחו”ל כגון כבודה וטלפון נייד.

הערה:
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.

המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

 

 

    לקבלת הצעה חדשה