קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

בביטוח רכב קיימים שלושה סוגי ביטוח: חובה, מקיף, צד ג`

ביטוח חובה:

הוראות החוק מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי.
ביטוח החובה נועד לכיסוי נזקי גוף בלבד וזאת כתוצאה משימוש ברכב מנועי.
עפ”י פקודת ביטוח רכב מנועי.

ביטוח צד ג`לרכב:

ביטוח צד ג` מכסה חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח.

ביטוח מקיף לרכב:

ביטוח מקיף לרכב בראש ובראשונה כולל בבסיסו את ביטוח צד ג`

ובנוסף מורחב בכיסויים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה, גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון.

לפוליסות צד ג’ ומקיף ניתן להוסיף גם כיסויים נוספים והרחבות לפוליסה כגון גרירה, שמשות, רכב חלופי, רכב חדש תמורת ישן וכו’

הערה:
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

    לקבלת הצעה חדשה