קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

ביטוח דירה (מבנה ותכולה)

פוליסת הדירה מאופיינת ע”י שני כיסויים מרכזיים:

ביטוח המבנה:

המבנה של הדירה או הבית המפורטים ברשימה, מרפסות, צנרת, מתקני ביוב, ואינסטלציה ,מתקני הסקה, דוודים,

מערכות סולריות ותקני טלפון וחשמל השייכים למבנה הדירה וכל החלקים הקבועים במבנה הדירה

או שמחוברים אליה חיבור קבוע.

ניתן להרחיב בביטוח גם את ערך הקרקע ולא רק את ערך בניית המבנה מחדש.

ביטוח המבנה מכסה כנגד הנזקים הבאים:

אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.
התפוצצות, התלקחות, פריצה, גניבה, שוד, נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס. רעד על – קולי הנגרם על-ידי כלי טייס. נזקי זדון.
מומלץ להרחיב את ביטוח המבנה בנזקי צנרת ובנזקי טבע ורעידת אדמה.

ביטוח התכולה:

ביטוח התכולה מכסה אף הוא את הנזקים הרשומים בביטוח המבנה.

ביטוח התכולה הוא הכיסוי לפרטי רכוש וריהוט וכן חפצי ערך ומכשירי חשמל.

כמו”כ מורחב לשני כיסויים נוספים והם צד ג` וחבות מעבידים.

דגש לעניין תת ביטוח – יש לשים לב שסכומי ביטוח המבנה וגם התכולה יהיו ראליים הואיל ובמידה סכומי הביטוח יהיו נמוכים מהערך הריאלי במקרה תביעה הפיצוי יהיה חלקי בלבד.

הערה:
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח.
המידע כפוף לתקנון האתר- ראה תקנון

    לקבלת הצעה חדשה