קבל הצעת מחיר

קבל הצעה

ביטוח עבודות קבלניות

פוליסה אשר מעניקה כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים בעת ביצוע עבודות קבלניות, החל משלב ההקמה, דרך ביצוע עבודות עפר ותשתיות

וכלה בביטוח רכוש ואחריות כלפי צד ג’ עבור נזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות.

ביטוח אחריות מקצועית לחברות היי-טק

פוליסה המגנה על העוסקים בתחומי ההיי טק השונים הנושאים באחריות לנזק כספי ישיר

העלול להגרם ללקוח או לכל צד ג’ עקב השימוש בתוכנה, באתרי אינטרנט, ביעוץ מקצועי או במוצרים טכנולוגיים אחרים.

ביטוח סייבר

ביטוח אשר נועד לכסות נזקים למבוטח ו/או לצד שלישי כתוצאה מחדירה או ניסיון חדירה בלתי מורשית

למערכות המידע של המבוטח. הביטוח כולל הגנה על אובדן מידע, נתונים ונזקים למחשבים, שרתים וכדומה.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

פוליסה המגינה על דירקטורים ונושאי משרה מפני תביעות אליהן הם חשופים מידי יום במסגרת מילוי תפקידם.

ביטוח לניסויים קליניים

פוליסה המעניקה כיסוי במקרה של תביעת נזיקין של המשתתפים בניסוי הקליני או של צד שלישי. הפוליסה כוללת

כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות מסוג זה ומכסה את אחריותו של יזם או מממן הניסוי וכן את מעורבותם של כל משתתפי הניסוי.

ביטוח הפרת זכויות קניין רוחני

הפוליסה מעניקה כיסוי נרחב למגוון סוגים של הפרות קניין רוחני של צד ג’ וכיסוי להוצאות משפט בגין הפרת קניין רוחני של המבוטח ע”י צד ג’.

    לקבלת הצעה חדשה