אנו ב”מרוז סוכנות לביטוח”

מאמינים כי הלקוח נמצא במרכז וכי שירות הניתן תוך אחריות, כבוד, מקצוענות וזמינות יוצר קשר ארוך טווח בין הסוכן ללקוח.

במסגרת אמנת השירות אנו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

  • אנו מתחייבים לנהוג בהגינות ובכבוד לכל לקוחותינו בכל פנייה.
  • אנו מתחייבים לשמור ולהגן על פרטיות כל לקוח ולקוח בחברתנו בכל הקשור לביטוחיו ולא להעביר את המידע לצד שלישי שלא מטעמינו.
  • אנו מתחייבים לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותינו ולספק מענה ראשוני בזמן סביר שלא יעלה על שני ימי עסקים מפניית הלקוח.
  • אנו מתחייבים לתת מענה מתאים ללקוחותינו ולקיים פגישות באם הלקוח חפץ בכך בזמן סביר שלא יעלה על 7 ימי עסקים מפניית הלקוח.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח כל אישור או מסמך תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת פנייתו בכתב ובכפוף לקיומו של מסמך זה בסוכנות.
  • אנו מתחייבים למסור ללקוח שפנה בעניין תביעה מידע אודות זכויותיו, ולהביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.

אנו נעשה כל מאמץ בכדי להיות זמינים לקבל את פניית הלקוח ולתת מענה מקיף, מועיל ומקצועי בזמן סביר תוך שאנו פועלים ע”פ אמנה זו.

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת

קרליבך 1, תל אביב

טל’ 03-5621110   I   פקס’ 03-5622447